Kindermishandeling

Vrouw In Paars Shirt Met Lange Mouwen En Zwarte Broek Zittend Op Bruine Bank

De zorg die we aan kinderen geven, zowel in de kleuterklas als in de tienerjaren, staat gelijk aan de groei en ontwikkeling van de kinderen zelf. Want het is belangrijk dat kinderen zich niet alleen mentaal maar ook fysiek ontwikkelen. We bevinden ons niet in de situatie waarin we proberen voor een kind te zorgen dat GEBRUIK VAN KINDERZORG heeft getoond, maar er is een kind met behoeften dat niet thuis kan worden verzorgd. Ingeklemd tussen twee kinderen in het ouderlijk huis om voor de bejaarde ouders of het zieke kind te zorgen, bevinden we ons in de moeilijke en interessante situatie om te proberen voor twee kinderen tegelijk te zorgen. Dit resulteert in zowel fysieke als psychologische problemen voor de volwassene als ze zich niet bewust zijn van de huidige situatie om zich op een van de kinderen te concentreren.

Er wordt meestal weinig ruimte in het huis gegeven aan het kind dat gespecialiseerde zorg en medische aandacht nodig heeft. De volwassene of een familielid zorgt, meestal voor een lange periode, voor de behoeften van de jongere. Hoewel dit gemakkelijk te doen is voor de volwassene, kan de speeltuin later een geliefde, negatieve plek worden als het jongere kind zich verwaarloosd voelt en niet de aandacht krijgt die hij of zij verdient. kinderen mogen niet de aandacht krijgen die ze vragen.

De kinderen mogen niet in de ruimte worden geplaatst van een volwassene die niet bereid is om instinctief en kalm te handelen in de Craigslist-situatie waarmee ze worden geconfronteerd. Hierdoor kan het oudere kind, dat zich verveelt of pijn heeft, de aandacht afleiden van het kind dat in de weg zit of verdrietig is om buitengesloten te worden. Volwassenenopvang van een ouder kind kan anders zijn dan opvang van een jonger kind; het kind kan immers een jong spraakniveau hebben en het is nodig dat het daarmee wordt geleerd om met de situatie om te gaan. In beide gevallen moet het jonge kind dat niet meer kan leren persoonlijke aandacht krijgen op de best mogelijke manier.  Gastouder Ridderkerk

Veel kinderen verliezen het vermogen om te leren, en het lijdt geen twijfel dat dit vanaf de geboorte tot en met de schooljaren een periode in het leven is die moet worden beschermd. Het is dan ook niet in het belang van onze kinderen om ze vanaf het begin af te houden om te voorkomen dat ze hulp van ouders nodig hebben. Een zeer belangrijke relatie die veel kinderen verloren vanaf de leeftijd van tien jaar tot in de vroege tienerjaren door verwaarlozing. Volgens het onderzoek van D. H.ottel is het aantal zelfmoorden onder tieners in Amerika sinds het begin van de jaren tachtig absoluut enorm gestegen tot 3,5 per 100.000. Dit betekent dat van de 100.000 tieners in Amerika het mogelijk is dat er minstens 4 zelfmoord probeerden te plegen. Het is waarschijnlijk dat dit de enige gevallen zijn waarin een kind zelfmoord pleegt op deze manier; het lijden en de pijn van deze kinderen moet in slechts een paar jaar tijd op veel verschillende manieren genezen.

Kindermishandeling is door de American Medical Association genoemd als de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen na de leeftijd van twaalf. waarvan meer dan 2 miljoen kinderen het slachtoffer zijn van kindermishandeling in Amerika. De meerderheid van deze kinderen is zelf verwaarloosd of misbruikt. Jaarlijks worden naar schatting 110.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd. Dat is een alarmerend aantal als je bedenkt dat elk jaar naar schatting 12.000 kinderen consequent het slachtoffer worden van misbruik of verwaarlozing en dat het aantal kinderen dat door hun ouders wordt geadopteerd met het jaar stijgt. Met de toegewijde inspanning van de regeringsautoriteiten zijn kinderen veiliger in hun huis, maar worden ze thuis nog steeds verwaarloosd en mishandeld, waarvoor ze hebben gefaald.